POP UP Koncepter

Et POP UP koncept kan bruges i mange sammenhænge. Det kan være et redskab til markedsføring af et brand i en midlertidig periode såsom byfester, festivaller eller lignende.

Midlertidigheden i et POP UP koncept gør det interessant i og med det kan skabe nysgerrighed blot ved at være en nyhed. En samling af midlertidige POP UP koncepter i et fast område kan skabe stor interesse for området grundet variationen i indhold og oplevelser. En samling af POP UP koncepter kan være en fast installation med varieret indhold. Dette ses for eksempel i forbindelse med POP UP butikker. I sådan et område kan en detailhandler teste sit butikskoncept af i en kortere periode – denne tilgang ses også i midlertidigt ledige lokaler i gågader.

Flytbar

Ofte er POP UP koncepter flytbare på grund af deres midlertidige karakter. Dette stiller store krav til POP UP konceptets design. For eksempel kan et brand have behov for at være til stede med deres POP UP koncept på flere festivaller hen over en sommer eller flere somre. Derfor skal konceptet være designet til at holde til hyppige op- og nedtagninger samt belastningen ved transport. Ved transport skal konceptet fylde så lidt som muligt for at sikre minimum udgifter til transport. Designet af POP UP konceptet skal også sikre, at det er let at sætte op og tage ned. Et godt eksempel på et flytbart POP UP koncept er et miljø skabt med udgangspunkt i en skibscontainer. Skibscontaineren er netop flytbar og sikker ved transport. Containeren kan udgøre basen for et POP UP koncept og indeholde alle dele til det samlede koncept.

Markedsføringskoncept

Marketingsværdien i et POP UP koncept kan være højt, såfremt det er med til at få et brand til at fremstå positivt. Flytbarheden i konceptet kan være med til at brede kendskabet til et brand på flere lokationer. Det bruges ikke nødvendigvis til at sælge produkter, men også til at gøre opmærksom på en ny kampagne. POP UP konceptet kan med fordel tilbyde oplevelser såsom smagsprøver, konkurrencer, behageligt ophold, underholdning, give-aways mv. – oplevelser, der er med til at tiltrække besøgende og dermed mere opmærksomhed omkring et brand.